Bestemming donaties Nepal

Bestemming donaties Nepal

Toen wij afgelopen december/januari in Nepal waren, was de stand aan donaties € 40.334,-. Geweldig, dat er zo’n bedrag is opgehaald!
Wij hebben tijdens ons verblijf de laatste donaties cash overhandigd aan de school in Kakani (Helambu).
Daarmee is het totale bedrag aan besteding van de giften sinds april 2015 uitgekomen op € 40.432,- met de volgende verdeling:

€ 8.054,-             Langtang-gebied (Yellow Monastery Refugee Camp, weeskinderen Sapta Gandaki Boarding School Kathmandu, ondersteuning twee gezinnen);
€ 2.688,-             Everest Solo-Khumbu gebied (wederopbouw dorp Teka/Ghat en zinken daken rond Karikhola);
€ 28.000,-          Wederopbouw school Kakani (Helambu-gebied);
€ 1.690,-             Overige donaties school Kakani (landkaarten, sportmateriaal, schriften, transport- en importkosten voor de WakaWaka Give Ones).

Kortom, op het moment van de terugkeer in Nederland (18 januari j.l.), was er een klein negatief resultaat voor de Stichting Topaspiraties. Inmiddels (terwijl ik dit blog schrijf, is het 2 februari 2016) is er ruim zeshonderd euro (€ 649,-) aan donaties bijgekomen, zodat het saldo weer positief is voor verdere giften aan Nepal.
En dat komt goed uit, want de Shree Palchok School in Kakani heeft nog een groot bedrag nodig voor de nieuwbouw van de overige klaslokalen. Kortom, donaties worden nog steeds in grote dankbaarheid aanvaard (Stichting Topaspiraties, rekening NL38 INGB 0009358478)!

N.B. Voor het bezoek aan de school, zie het blog hieronder. Na de openingsceremonie bijgewoond te hebben, maakten we een trektocht door over Gosainkund (4600 m) naar Syabrubensi. Ook bezocht ik het Langtang-dal en Kyangjin Gompa (3800 m). De verslagen van de tocht door Helambu en Langtang zijn te vinden op de nieuwspagina van katjastaartjes.nl

No Comments

Post a Comment

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code