Blog

Verder bouwen aan Nepal

Katja Staartjes en Henk Wesselius blijven Bouwen aan Nepal. Maar de berichtgeving zal voortaan geschieden via Stichting Topaspiraties; sinds 30 juni 2016 is er een eigen website: www.stichtingtopaspiraties.nl.
Via deze stichting zetten Katja en Henk zich sinds 2001 belangeloos in voor kleinschalige ontwikkelingshulp aan Nepal. In april 2015, toen het duo in Nepal was voor een geplande expeditie naar Gurla Mandhata, waren zij getuige van het aardbevingsdrama. De expeditie naar West-Tibet is afgeblazen en zij zijn toen direct vanuit Kathmandu gestart met de inzameling van gelden voor noodhulp en wederopbouw.

In de afgelopen 14 maanden is er ruim € 59.000,- ingezameld (stand juli 2016). Donaties zijn nog steeds zeer welkom: de hulp wordt gecontinueerd. Zo wordt op dit moment een medische post in het Solo-gebied opgebouwd (zie het bericht hieronder). Maar vanaf nu zal de voortgang dus niet meer via deze site te volgen zijn, maar via de nieuwe website.
Dank voor alle donaties en de belangstelling voor de berichtgeving via deze site!

0
1

Herbouw Health Post

Dank voor de donaties die nog steeds blijven binnenkomen! En mensen die hun cadeau voor bv verjaardag vragen in de vorm van donaties aan onze stichting!

Het actuele project dat Stichting Topaspiraties ondersteunt, is de herbouw van een medische post in Khastap/Basa, in het Solo-gebied (ca 20km ten zuiden van Lukla, en circa 10 km ten oosten van vliegveldje Phaplu). Deze post bedient 11.000 mensen in de directe omgeving.
Het gebouw is dusdanig beschadigd door de aardbeving, dat het deels onbruikbaar is geworden. Met geld van onze donateurs kunnen we de volgende financiële ondersteuning bieden:
– herbouw van een klein aardbevingsbestendig gebouw (3 ruimtes);
– aanschaf van een tandarts-stoel;
– aanschaf van een röntgenapparaat (tbv botbreuken e.d).
In de afgelopen weken is het beschadigde gebouw gesloopt, en zijn de meeste materialen aangevoerd. Vervoer over de weg (naar Salleri, bij Phaplu) wordt nu steeds lastiger met de intredende moesson. Het wordt een race tegen de klok of het gaat lukken om de komende weken te herbouwen, of dat e.e.a. uitgesteld wordt tot na de moesson. Wordt vervolgd!

0
2

Hulp van Stichting Dhampus

We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat Stichting Dhampus een donatie heeft gedaan van € 7.500,- waarmee we de handen ineen kunnen slaan voor de wederopbouw van een health post in het Solo-gebied, ten zuiden van Mount Everest.

De health post ligt in het dorp Basa, in de buurt van Paphlu en Karikhola (ten zuiden van Lukla). Chhiree Sherpa is intermediair voor dit project. Hij bezoekt de locatie deze dagen, evenals het ondersteuningsproject van de NKBV (reconstructie bruggen van de trail Dudh Kund). Binnenkort meer details over het health center project!

N.B. Stichting Dhampus verleent kleinschalige tandheelkundige hulpverlening op plaatsen waar het hard nodig is in Nepal (en Mongolie). Snel, professioneel en kosteloos. Geen grote kampementen, maar kleine teams van experts die elk jaar vrijwillig gerichte tandheelkundige hulp verlenen samen met lokale werkers. Stichting Dhampus is een initiatief van tandarts Joost van Vlijmen te Nijmegen. Na de aardbeving is Joost direct in actie gekomen om geld in te zamelen voor gerichte hulp aan Nepal. Meer info over deze stichting via de Dhampus website.

 

0
2

Nepal 1 jaar verder

Een jaar geleden waren Henk en ik in Nepal, in Helambu. En morgen, 25 april 2016 om 11:56 uur, is het precies één jaar terug dat de aardbeving het land trof. Wij hadden, samen met de familie waar we zaten, een engel op onze schouder. Velen hadden die niet, en sowieso was het een dramatische natuurramp. Daarom was vandaag in Delft, en op diverse andere plekken in de wereld een herdenking van de bijna 9000 dodelijke slachtoffers.
Persoonlijk kenden wij twee slachtoffers, uit Langtang, en we hebben het leed zowel vorig jaar als afgelopen januari met eigen ogen gevoeld. En er is nog nog veel ondersteuning nodig! Geld, maar vooral daadkracht voor de wederopbouw. Het is zeer triest dat de overheid zo’n moeite heeft alles in goede banen te leiden.
Daarom is het belangrijk dat we blijven helpen. Donaties, of nog beter, door het land te bezoeken en daarmee de mensen en dus economie te ondersteunen.

Gelukkig is er ook veel bewerkstelligd: bijvoorbeeld vanuit Nederland en Giro 555. Zie daarvoor deze link. En er zijn vele kleinschalige en individuele initiatieven ontplooid vanuit de hele wereld. In dat kader kan gemeld worden dat de opbrengst van de NKBV-benefiet avond (najaar 2015, ruim 10.000 euro) besteed wordt aan het herstellen van de Dudh Kund trail in het Solo-gebied, ten zuiden van Everest. Opdat het toerisme hier weer gaat aantrekken. De voortgang is te volgen via de site van de NKBV.

Zelf blijven we ons inzetten om een steentje bij te dragen. In dat kader was er afgelopen week een kleine mijlpaal: het schoolmeubilair is in elkaar getimmerd in Kathmandu: 25 schoolbanken, 10 tafels en 9 boekenkasten. En dit is op 17 april met een kleine truck afgeleverd bij de school in Kakani (zie foto). Met grote dank aan de donatie van schilder Lex Goes en alle kopers van zijn schilderijen! Binnenkort gaat daar de nieuwbouw van start van het tweede gebouw, geheel gefinancierd door Caritas Foundation uit Zwitserland.

In de tussentijd blijven er bij onze stichting nog steeds donaties binnenkomen, waarvoor wij intens dankbaar zijn. Wat gaat er met de rest van dit geld gebeuren? Er is nu 5400 euro in kas. De schoolprojecten in het Langtang- en Solo- gebied vallen af. Ofwel er zijn vraagtekens bij de noodzaak en kans op succesvolle realisatie (ontbreken leraar en project-management) ofwel het resultaat is te weinig expliciet (slechts een klein aandeel in de afronding van een grote school).
We zijn momenteel in gesprek met een health post in het Everest-gebied. Deze post is deels verwoest door de aardbeving, en een gedeelte van de medische hulp kan niet worden gegeven, of geschiedt in tenten. Op dit moment ligt het project voor, aan de Stichting Dhampus,  zij bieden tandheelkundige hulp in Nepal. Zij zullen ons mogelijk verder ondersteunen met extra financiële middelen, zodat we een aanzienlijker bedrag kunnen doneren aan de health post. We verwachten daar op korte termijn meer over te kunnen melden.

0
3

Nieuw schoolmeubilair

Afgelopen twee weken zijn we in intentsief contact geweest met de Shree Palchok School in Kakani via onze vriend Chhiree Sherpa. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de vier nieuw gebouwde klassen. Wat momenteel nog ontbreekt is schoolmeubilair.
Het goede bericht: via een donatie aan onze stichting kan dit aangeschaft worden! Kunstenaar Lex Goes maakte afgelopen week € 2328,- over, specifiek bedoeld voor het meubilair: 25 schoolbankjes en –tafels, 9 boekenkasten en 10 ronde tafels. Lex Goes (www.lexgoes.nl) opende 20 maart j.l. een expositie. Een deel van de opbrengst van deze expositie is gedoneerd aan de Stichting Topaspiraties en kan zo ten goede komen aan Nepal voor aanschaf van het benodigde schoolmeubilair. Geweldig veel dank aan alle donateurs!

Dan is er nog meer goed nieuws voor alle kinderen en leraren Kakani: er is een sponsor gevonden die de volledige constructie van het tweede schoolgebouw gaat financieren: een NGO genaamd Karitas Foundation. Daarmee wordt een fatsoenlijk onderkomen voor alle leerlingen mogelijk. Wij hadden inmiddels een beginsaldo voor het nieuwe gebouw (ruim € 4.700,-), maar dat geld en alle donaties die nog binnen komen, gaan dus op een andere manier besteed worden. We kijken momenteel naar twee opties:
– de bouw van een klein schoolgebouw in Mundu of Kyangjin Gompa (Langtang);
– ondersteuning van een getroffen school in Basa (Solo-gebied, ten zuiden van de Everest).

Als we voldoende informatie hebben om een besluit te nemen, melden we ons opnieuw via dit blog!

0
3

Bouwen aan Nepal

Afgelopen zondag 13 maart was de Bergsportdag in de Jaarbeurs van Utrecht, een inspiratiebron voor bergliefhebbers. Er was verder ruim aandacht voor Nepal met een ‘Nepal-straat’ en Nepal-lezingen, om mensen enthousiast te maken om naar dit Himalaya-land te gaan. En Nepal te ondersteunen. Als Stichting Topaspiraties werd ons de gelegenheid geboden een verhaal te vertellen (lezing Katja) en met een stand te staan. Bureau Hemels van der Hart verzorgde voor ons de inrichting (baniers, vlaggetjes).

Het was mooi om zoveel (potentiele) Nepal-liefhebbers en bekenden te hebben kunnen ontmoeten. Verder zijn we zeer dankbaar voor de aanvullende giften die we hebben mogen ontvangen: € 317,- via contante donaties en de verkoop van het boek Lopen over de grens. Daarnaast werden we de afgelopen dagen verrast met bijschrijvingen op de Stichtings-bankrekening à € 2.050,-

Dat betekent dat vandaag (18 maart) de totale stand aan donaties € 45.171,- bedraagt. Kortom, er is een positief saldo van € 4.739,- voor de school in Kakani, dat zal worden aangewend voor het tweede schoolgebouw dat nog moet worden gerealiseerd. Geweldig. Heel veel dank! Elke euro is een bouwsteen en helpt Nepal verder!

Voor een impressie van de totale bergsportdag: https://www.flickr.com/photos/nkbv/sets/72157665804714571/

 

0
3

Bestemming donaties Nepal

Toen wij afgelopen december/januari in Nepal waren, was de stand aan donaties € 40.334,-. Geweldig, dat er zo’n bedrag is opgehaald!
Wij hebben tijdens ons verblijf de laatste donaties cash overhandigd aan de school in Kakani (Helambu).
Daarmee is het totale bedrag aan besteding van de giften sinds april 2015 uitgekomen op € 40.432,- met de volgende verdeling:

€ 8.054,-             Langtang-gebied (Yellow Monastery Refugee Camp, weeskinderen Sapta Gandaki Boarding School Kathmandu, ondersteuning twee gezinnen);
€ 2.688,-             Everest Solo-Khumbu gebied (wederopbouw dorp Teka/Ghat en zinken daken rond Karikhola);
€ 28.000,-          Wederopbouw school Kakani (Helambu-gebied);
€ 1.690,-             Overige donaties school Kakani (landkaarten, sportmateriaal, schriften, transport- en importkosten voor de WakaWaka Give Ones).

Kortom, op het moment van de terugkeer in Nederland (18 januari j.l.), was er een klein negatief resultaat voor de Stichting Topaspiraties. Inmiddels (terwijl ik dit blog schrijf, is het 2 februari 2016) is er ruim zeshonderd euro (€ 649,-) aan donaties bijgekomen, zodat het saldo weer positief is voor verdere giften aan Nepal.
En dat komt goed uit, want de Shree Palchok School in Kakani heeft nog een groot bedrag nodig voor de nieuwbouw van de overige klaslokalen. Kortom, donaties worden nog steeds in grote dankbaarheid aanvaard (Stichting Topaspiraties, rekening NL38 INGB 0009358478)!

N.B. Voor het bezoek aan de school, zie het blog hieronder. Na de openingsceremonie bijgewoond te hebben, maakten we een trektocht door over Gosainkund (4600 m) naar Syabrubensi. Ook bezocht ik het Langtang-dal en Kyangjin Gompa (3800 m). De verslagen van de tocht door Helambu en Langtang zijn te vinden op de nieuwspagina van katjastaartjes.nl

0
7

Inauguratie nieuwe gebouw

In de ochtend van 30 december reden wij, Chhiree Sherpa, mijn man Henk, Pieter & David Hemels, Roy Heiner en ik naar het Helambu-gebied via Melamchi Pull. Onze bestemming was het dorp Kakani, op 2000 meter hoogte. We arriveerden daar even na de middag met een strakblauwe lucht. Dat schitterende weer zouden we de hele middag houden tijdens de inauguratie van het nieuwe gebouw van de Shree Palchok Secondary School.
Het was een indrukwekkende ceremonie, met alle leerlingen, ouders, leraren, de schoolraad en enkele politiek afgevaardigden. Er was zelfs aandacht van de pers (ABC Television); het blijkt het eerste aardbevingsbestendige schoolgebouw waarbij 100% Nepalese materialen zijn ingezet. Eerder werd een dergelijk gebouw in de regio opgeleverd met bouwmateriaal uit India. Maar gezien de blokkades van afgelopen tijd, was dit geen optie. Dit is het bewijs dat Nepal het ook zelf kan! Vanzelf ging dat overigens niet: de laatste drie weken van december is er dag en nacht gewerkt om het gebouw gereed te hebben voor de ceremonie. En dat is gelukt, met een geweldig resultaat! Vier nieuwe lokalen zijn neergezet, en gereed voor gebruik. Daarmee kan ongeveer de helft van de 160 leerlingen de noodonderkomens verlaten.
Het was een unieke belevenis om de inauguratie mee te maken, een middagvullend programma met speeches, zang, gedichten en dans. Wij van onze kant boden de laatste financiële bijdrage aan, in contante rupees. Totaal bedroeg de donatie vanuit Stichting Topaspiraties aan de school: € 28.000,- op een totale bouwbegroting van 3,5 miljoen Nepalese roepies (circa € 30.000,-).
Verder konden we de school verblijden met twee topografische landkaarten (Wereld en Azië), diverse sportmaterialen (voetballen, volleyballen en een badminton-set) en schriften. Aan het slot van de bijeenkomst boden we de leerlingen persoonlijk een set kleurpotloden aan, samen met een WakaWaka Light (de Give Ones via de verkoop bij de winkels van Kathmandu). Wat was het geweldig om dit persoonlijk aan de kinderen te kunnen overhandigen!

Met grote dank aan: alle donateurs, WakaWaka en Kathmandu Outdoor & Travel!

N.B. De ceremony is op de Nepalese televisie uitgezonden tijdens het nieuws van 1 januari om 19 uur.

0
6

Dankzij de hulp van velen

De balans opmakend, is er € 40.334 euro gedoneerd aan Stichting Topaspiraties. Ruim 200 personen/instanties hebben geld overgemaakt voor de hulp aan Nepal. Ook werd er geld ingezameld via bijzondere initiatieven. Bijvoorbeeld door de jeugd van Okkenbroek (heitje voor karweitje), Studio Dynamica (zonnegroeten), Anja Ronken (beklimming Mont Blanc), Wim Brenkman (beklimming Mera Peak Nepal), Kathmandu Outdoor (donatie-box in de winkels) en organisatie The Next View. We schatten dat in totaal meer dan 300 mensen hebben bijgedragen aan dit prachtige resultaat. Grote dank aan alle donateurs!

Het totaalbedrag komt voor 100% ten goede aan Nepal en praktisch al het geld is op dit moment verdeeld. De laatste euro’s schenken we tijdens ons komende verblijf en na afloop zullen we de totaalbalans opmaken t.a.v. de besteding. Het grootste deel, € 28.000,- is geschonken aan de Shree Palchowk Secondary School in Kakani (Helambu, even boven Melamchi). Onze vriend Chhiree Sherpa overhandigde het eerste bedrag eind september tijdens een ceremony (zie bovenstaande foto). Hoe dankbaar om deze kinderen een nieuw schoolgebouw te kunnen bieden. Komende dagen zullen we zelf de school bezoeken en een inauguratie-ceremonie bijwonen op 30 december. Als het goed is, zou de nieuwbouw van vier lokalen dan praktisch gereed moeten zijn. Er zijn grote vorderingen gemaakt de afgelopen week, gezien de prefab-bouwwijze.

Tijdens het verblijf in Kakani en de korte trektocht die we daarna maken over Gosainkund, kunnen er geen foto’s met verslag worden doorgestuurd. Dat kan pas na afloop vanuit Kathmandu. Tijdens de ceremony op de school en de tocht kunnen we vanuit de Thuraya-satelliettelefoon wel sms-berichten verzenden, die op Twitter @katjastaartjes verschijnen. Helaas kunnen we geen andere twitters /meldingen ontvangen. Tot over een paar weken!

0
6

Aardbevingsbestendig

 

Ondanks alle logistieke problemen in Nepal is de herbouw van de Shree Palchowk Secondary School in het Nepalese dorpje Kakani (in het Helambu-gebied) in volle gang! Dankzij de donaties aan de Stichting Topaspiraties is het mogelijk een aardbevingsbestendig gebouw neer te zetten: één bouwlaag prefab, met een metalen constructie. Het is een van de eerste scholen in Nepal, die op deze wijze wordt gebouwd. Geweldig dat dit mogelijk is dankzij alle donaties aan onze stichting, dank dank nogmaals!

De wederopbouw van het land gaat een stuk trager dan in eerste instantie gedacht; iedereen had verwacht dat er na de moesson met volle kracht herbouwd zou kunnen worden. Helaas is de werkelijkheid anders: door blokkades aan de zuidgrens met India, ligt de toevoer van medicijnen, gas, diesel etc. al circa twee maanden plat. Deze blokkades zijn veroorzaakt door de nieuwe grondwet die na zeven (!) jaar onderhandelen eindelijk afgelopen oktober werd aangenomen. Echter, deze grondwet is zeer slecht gevallen in het zuiden van het land: de etnische groep Madhesi wordt met deze grondwet achtergesteld t.o.v. andere etnische groepen. India voelt zich verwant met deze zuidelijke bevolkingsgroep en voilà; de reden van de blokkades. Bijzonder vervelend, want 70% van de Nepalese import komt uit India en de grensovergang bij Kodari is nog steeds niet heropend, na de gigantische schade door de aardbevingen. De situatie begint steeds nijpender te worden in Nepal: er is inmiddels zo’n beetje gebrek aan alles en er wordt gesproken over een humanitaire ramp die zich voltrekt over het land, met een schadepost die net zo groot is als die van de aardbeving zelf (miljarden dollars). Meer info via dit artikel van de BBC.

Vandaag is er echter een hoopvol bericht: de Nepalese regering lijkt in te zien dat het achterstellen van een bevolkingsgroep ongewenst is, en zij heeft aangegeven eea te willen herzien. Vandaag kwam India met de volgende reactie: In a statement on Monday, India welcomed the Nepal government’s decision to amend the constitution to ensure proportional representation of Madhesi people in all state organs and delineation of electoral constituencies on the basis of population.” Meer info via Nepali Times.

Katja Staartjes en Henk Wesselius zullen samen met Pieter Hemels, Roy Heiner en David Hemels, volgende week naar Nepal vertrekken. Zij bezoeken de school en wonen een ceremonie bij. Daarna wordt een korte trektocht gemaakt over de bergpas Gosainkund. Zij kunnen dan terplekke ervaren hoe het land ervoor staat.
 

0
7