Stap voor stap

Stap voor stap

Niet alleen de beklimming van een hoge berg gaat stap voor stap, ook de fase daaraan vooraf gaand. Eerst is er de droomfase. Daarna volgen plan en concretisering. Eenmaal concreet, gaat het om financiering, organisatie, logistiek en fysieke/mentale voorbereiding.
Bij Henk werd het vuurtje voor Gurla Mandhata aangewakkerd in 2011, toen we de bergreus tijdens de Nepal Traverse boven de Tibetaanse hoogvlakte zagen uittorenen. Het zal niet veel later zijn geweest dat Henk suggereerde om de berg te beklimmen, zoals hij in 1996 al eens had willen doen. Na afronding van de Nepal Traverse, begon Henk er eind 2013 opnieuw over. Ik stuurde een paar mailtjes naar Nepal en Tibet voor informatie over de berg, maar eerlijk gezegd stond ik niet zo open voor het plan.
Wanneer open je je voor een idee? Meestal op onverwachte momenten. In dit geval een etentje met Pieter Hemels en Endeke Huisman (van Hemels van der Hart). Samen maakten we het boek Lopen over de grens. Tijdens het bewuste etentje in feb 2014 vierden we dat het manuscript af was. Pieter vroeg wat onze volgende uitdaging zou worden. Henks ogen glinsterden en vol gloed vertelde hij dat zijn droomberg in West-Tibet lag; Gurla Mandhata. Terplekke deed Pieter een voorstel om ons te ondersteunen bij dit klimproject…
Na verschijning van het boek ben ik me een jaar geleden gaan verdiepen in de berg; technische moeilijkheidsgraad, eerdere beklimmingen etc. En al ras werd ik enthousiaster. Intens mailcontact volgde met CMA, CTMA (de bergsportorganisaties van resp. China en Tibet) en onze vriend Chhiree Sherpa. Ze gaven ons het vertrouwen dat in het voorjaar van 2015 de seinen op groen staan voor een beklimming van Gurla Mandhata. Via Eberhard Jurgalski (de expert tav klimstatistieken) kwam ik in contact met eerdere expeditieleiders om alles over de Gurla te weten te komen. En zo kwamen we elke week een stapje verder; teamsamenstelling bepalen, planning & begroting opstellen, sponsors zoeken en de samenwerking vormgeven. En niet te vergeten uitzoeken of Henk verlof zou kunnen krijgen. In september 2014 was er de GO.
Daarna volgde de concretisering van alles. Nu, drie weken voor vertrek, gaat de aandacht vooral uit naar de logistiek; de expeditievracht vertrekt binnenkort. Maar ook daarvoor was het nodig tijdig te beginnen: welke materialen voldoen nog en wat nieuw te bestellen bij onze partner Kathmandu Outdoor? Afgelopen november (foto) bepaalden we welke tenten nog in orde waren. Twee weken terug voorzag Henk de goede tenten van stormtouwtjes en repareerde een enkel gaatje. Van overzicht naar detail. Mooi, de fases waar we door heen gaan voor vertrek!

No Comments

Post a Comment

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code